Wydarzenia i publikacje

Sekcja poświęcona przyszłym wydarzeniom i publikacjom będącym owocem pracy międzynarodowej interdyscyplinarnej grupy badawczej


Uwaga, ta część strony jest nadal w budowie i nie odzwierciedla jeszcze w pełni stawianych sobie przez zespół celów ani podejmowanych do ich realizacji kroków.


Publikacje członkowskie

 

2017

Mervay, Mátyás, 《“一战”时间在中国的奥匈战俘》in: 《历史教学》, May 2017

 

2016

Mervay, Mátyás, "Császári és királyi hadifogoly-karrierek Kínában: Az átutazó, a balettmester és az építészek" in: Irodalmi Jelen, December 1, 2016

Gotteland, Mathieu, "l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie en Chine, 1895-1918" in: Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande, vol. 48,

no. 1 (June 2016), 43-56

 

2014

Gotteland, Mathieu, "les Conséquences de la Première Guerre mondiale sur la présence impériale austro-hongroise en

Chine" in: Guerres mondiales et conflits contemporains, no. 256 (Oct.-Dec. 2014), 9-18 (English translation, Mathieu Gotteland)

 

2007

Lee, Chinyun, "Austrian Maritime Development in East Asia: 1869-1914" in: Zgodovinski Casopis, Vol. 3-4 (2007), 467-489

 

2005

Lee, Chinyun, Olivová, Lucie, "Obchod mezi Cinou a ceskymi zememi koncem rakouskeho cisarstvi" in: Studia Orientalia Slovaca, vol. 4 (2005), 65-92

 

2002

Lee, Chinyun, „Trst in avstrijsko-kitajska trgovina od 1869 do 1918/Trieste and Austro-Chinese Trade from 1869 to 1918” (Doktorska naloga/PhD diss., Univerza v Ljubljani, 2002)


Ostatnia aktualizacja: 09.06.2017

 

The Double Monarchy and the Middle Kingdom:

International & Interdisciplinary Research Group about Austria-Hungary and China

 

President: Mathieu Gotteland, M.A.

 

E-Mail Address: association@doublemonarchy.com

   

Newsletter

* indicates required

           

Creative Commons License
Except otherwise noted, this website is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.