Wzajemny odbiór

Odchodząc na moment od badań wokół samych związków Austro-Węgier i Chin, projekt ten ma na celu skonfrontowanie punktów widzenia i wyobrażeń, jakie o sobie nawzajem miały dwa interesujące nas imperia.


 

The Double Monarchy and the Middle Kingdom:

International & Interdisciplinary Research Group about Austria-Hungary and China

 

President: Mathieu Gotteland, M.A.

 

E-Mail Address: association@doublemonarchy.com

   

Newsletter

* indicates required

           

Creative Commons License
Except otherwise noted, this website is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.