Cesarsko-królewska koncesja: Tianjin

Jednym z głównych projektów zespołu badawczego jest stworzenie wszechstronnej i ujętej interdyscyplinarnie historii jedynej zagranicznej kolonii Austro-Węgier, to jest wspólnej koncesji Cesarstwa Austrii i Apostolskiego Królestwa Węgier ustanowionej w mieście Tianjin (północne Chiny) w latach 1902-1917.


Kalendarium

  • 28 listopada 1900 - Austro-Węgry ustanawiają w Tianjinie swoją koncescję po Powstaniu Bokserów
  • 7 września 1901 - "Protokół końcowy" zatwierdzający roszczenia obcych mocarstw w następstwie Powstania Bokserów. Oddziały austro-węgierskie zyskują prawo stacjonowania w Pekinie, Tianjinie i Tanggu.
  • Sierpień 1902 - Austro-Węgry przejmują kontrolę nad swoją koncesją
  • 27 grudnia 1902 - Traktat między Chinami i Austro-Węgrami dotyczący zbycia koncesji w Tianjinie
  • 1910 - Oficjalne rozwiązanie austro-węgierskich oddziałów okupacyjnych w północnych Chinach. Pozostaje personel o minimalnej liczebności: 60 osób w Pekinie, 20 w Tianjine oraz 2 w Tanggu.
  • 1914 - Austro-Węgry zamrażają środki większościowych francuskich udziałowców w Hotung-Baugesellschaft. Austro-Węgierskie oddziały piechoty morskiej zostają wysłane z Tianjin do Quingdao.
  • 31 lipca 1917 - Odkrycie "spisku Goennerta" w Tianjinie obliczonego na przejęcie koncescji austro-węgierskiej przez siły Ententy
  • 14 sierpnia 1917 - Chiny wypowiadają wojnę Austro-Węgrom. Powrót austro-węgierskiej koncesji w Tianjinie w posiadanie Chin.

M.G.


Opracowanie:

Mathieu Gotteland

Ostatnia aktualizacja: 25. 10. 2016

 

The Double Monarchy and the Middle Kingdom:

International & Interdisciplinary Research Group about Austria-Hungary and China

 

President: Mathieu Gotteland, M.A.

 

E-Mail Address: association@doublemonarchy.com

   

Newsletter

* indicates required

           

Creative Commons License
Except otherwise noted, this website is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.