Austro-Węgry i Chiny podczas Pierwszej Wojny Światowej

Projekt ten dotyczy okresu od roku 1914 do wypowiedzenia przez Chiny wojny Austro-Węgrom w roku 1917 oraz wynikłym z tego konsekwencjom (także w latach następnych).


Kalendarium

  • 28 lipca 1914 - Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii
  • 6 sierpnia 1914 - Proklamacja neutralności Chin
  • 23 sierpnia 1914 - Japonia wypowiada wojnę Niemcom
  • 25 sierpnia 1914 - Japonia wypowiada wojnę Austro-Węgrom
  • 1914 - Austro-Węgry zamrażają środki większościowych francuskich udziałowców w Hotung-Baugesellschaft. Austro-Węgierskie oddziały piechoty morskiej zostają wysłane z Tianjin do Quingdao.
  • 27 sierpnia do 7 listopada 1914 - Bitwa o Qingdao (siły japońskie i brytyjskie przeciwko niemieckim i austro-węgierskim obrońcom)
  • 3 września 1914 - Ustanowienie teatru działań wojennych w Zatoce Kiautschou
  • 31 lipca 1917 - Odkrycie "spisku Goennerta" w Tianjinie obliczonego na przejęcie koncescji austro-węgierskiej przez siły Ententy
  • 14 sierpnia 1917 - Chiny wypowiadają wojnę Austro-Węgrom. Powrót austro-węgierskiej koncesji w Tianjinie w posiadanie Chin.

M.G.


Opracowanie:

Mathieu Gotteland

Ostatnia aktualizacja: 25. 10. 2016

 

The Double Monarchy and the Middle Kingdom:

International & Interdisciplinary Research Group about Austria-Hungary and China

 

President: Mathieu Gotteland, M.A.

 

E-Mail Address: association@doublemonarchy.com

   

Newsletter

* indicates required

           

Creative Commons License
Except otherwise noted, this website is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.