Habsburskie mniejszości

Biorąc tymczasowo w nawias Austriaków z Podwójnej Monarchii, niniejszy projekt ma na celu zidentyfikowanie i zbadanie licznych mniejszości wchodzących w skład Austro-Węgier z punktu widzenia ich wysiłków kolonizatorskich i imperialnych postaw w Chinach od roku 1869 do 1917.


Przy wsparciu Akademii Francuskiej w ramach badań nad obecnością Polaków w Chinach

 

The Double Monarchy and the Middle Kingdom:

International & Interdisciplinary Research Group about Austria-Hungary and China

 

President: Mathieu Gotteland, M.A.

 

E-Mail Address: association@doublemonarchy.com

   

Newsletter

* indicates required

           

Creative Commons License
Except otherwise noted, this website is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.