Projekty

Bieżące projekty grupy badawczej dotyczące Austro-Węgier i Chin


Uwaga, ta część strony jest nadal w budowie i nie odzwierciedla jeszcze w pełni stawianych sobie przez zespół celów ani podejmowanych do ich realizacji kroków.


Ostatnia aktualizacja: 09.06.2017

 

The Double Monarchy and the Middle Kingdom:

International & Interdisciplinary Research Group about Austria-Hungary and China

 

President: Mathieu Gotteland, M.A.

 

E-Mail Address: association@doublemonarchy.com

   

Newsletter

* indicates required

           

Creative Commons License
Except otherwise noted, this website is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.