Aktualności

Ogłoszenia dotyczące międzynarodowego zespołu badawczego i/lub Austro-Węgier oraz Chin

SEESA Call for Renewal of Membership

 

(English) (Français) (Deutsch) (Magyar) (Italiano) (中文)


Patreon

 

(English) (Français) (Deutsch) (Magyar) (Italiano) (中文)


SEESA Travel Grants 2019

 

(English) (Français) (Deutsch) (Magyar) (Italiano) (中文)


Talks, Partnership

 

(English) (Français) (Deutsch) (Magyar) (Italiano) (中文)


Nowy Rok

 

(English) (Français) (Deutsch) (Magyar) (Italiano) (中文)


Postponement

 

(English) (Français) (Deutsch) (Magyar) (Italiano) (中文)New Member Publication

 

(English) (Français) (Deutsch) (Magyar) (Italiano) (中文)


6 doctoral scholarships

 

(English) (Français) (Deutsch) (Magyar) (Italiano(中文)


New collaborations

 

(English) (Français) (Deutsch) (Magyar) (Italiano(中文)


New members

 

(English) (Français) (Deutsch) (Magyar) (Italiano) (中文)


Inaugural conference

 

(English) (Français) (Deutsch) (Magyar) (Italiano) (中文)


Prof. Wilhelm Matzat

 

Stowarzyszenie z przykrością zawiadamia o śmierci dr Wilhelma Matzata. Zainteresowanie Pana Doktora naszą pracą od najwcześniejszych dni, jego członkostwo w stowarzyszeniu oraz współpraca z jego własnym projektem "Tsingtau.org" były dla nas ogromnym zaszczytem. Myślami jesteśmy z Jego rodziną i bliskimi, którym składamy najszczersze wyrazy współczucia.

 

Mathieu Gotteland, Prezes

30 października 2016


5 stypendiów doktorskich poświęconych tematowi: "Chiny w Europie, Europa w Chinach: dawniej i dziś" oferuje Uniwersytet w Hamburgu we współpracy z Uniwersytetem Fudan w Szanghaju na okres od grudnia 2016 do listopada 2019. Termin zgłaszania kandydatur: 11 listopada 2016.

 

https://www.gwiss.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/aktuelles/ausschreibung-promotion-china-in-europe-2016.html (w jęz. niemieckim)
Kontakt: birthe.kundrus@uni-hamburg.de


Postępy i perspektywy

 

Z okazji odbywającego się dzisiaj walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia, pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych o najnowszych postępach prac grupy badawczej.

 

W ostatnich dniach udostępniliśmy opcję zapisania się - w dowolnym z siedmiu obsługiwanych jak dotąd przez stronę języków - do newslettera umożliwiającego śledzenie na bieżąco rozwoju realizowanych przez stowarzyszenie projektów.

 

W dziale "Zasady" opublikowaliśmy wewnętrznie obowiązujące wytyczne, mające na celu przybliżenie naszym gościom informacji o celach i regułach funkcjonowania stowarzyszenia.

 

Niniejsza strona internetowa zostaje w całości objęta licencją Creative Commons BY NC ND 3.0, zakazującą wykorzystania publikowanych na niej treści oraz utworów zależnych do celów komercyjnych, za wyjątkiem fragmentów znajdujących się w domenie publicznej lub objętych zapisami prawa autorskiego. Zarazem licencja ta zezwala na powielanie i rozpowszechnianie zawartości strony (nieobjętej standardowymi ograniczeniami praw autorskich) do celów niekomercyjnych pod warunkiem odpowiedniego oznaczenia autorstwa wykorzystywanego fragmentu. 

 

Mátyás Mervay, któremu dziękujemy za zaangażowanie w prace grupy, został mianowany koordynatorem projektu badawczegoBibliografia”, rozwijanego przez niego pod nadzorem kierownictwa stowarzyszenia.  Równocześnie trwają prace nad pozostałymi projektami w oczekiwaniu na aplikacje kolejnych koordynatorów. Lista osób zaangażowanych w poszczególne projekty będzie aktualizowana i publikowana online. 

 

Pozostajemy otwarci na kolejne aplikacje ze strony wszystkich zainteresowanych pracami grupy badawczej oraz nawiązanie dalszej współpracy z organizacjami partnerskimi.

  

Stawiając ciągle swoje pierwsze kroki, nasza inicjatywa pozostaje prężna i ambitna, a zarazem głęboko świadoma istniejącego korpusu wiedzy i grona ekspertów w dziedzinie szeroko pojętych związków Austro-Węgier z Chinami.

 

Mathieu Gotteland, Prezes

30 maja 2016


Nowi członkowie

 

Z wielką przyjemnością witamy w naszym gronie nowych członków grupy badawczej (którzy zasilą szeregi stowarzyszenia z dniem 30 maja).

 

Zaszczytem jest dla nas poparcie ze strony nowego członka korespondencyjnego, Dra Wilhelma Matzata, byłego wykładowcy geografii na Uniwersytecie w Bonn, obecnie pełniącego funkcję profesor emeritus, specjalisty w zakresie prowincji Qingdao i Shandong w epoce niemieckiego kolonializmu.

 

Niezmiernie cieszy nas zainteresowanie przedstawicieli kolejnych dziedzin wiedzy oraz unikalne punkty widzenia, których dostarczą nasi nowi członkowie zwyczajni:

Dr Arnhilt Johanna Hoefle, Erwin-Schrödinger-Fellow na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, obecnie na Uniwersytecie w Hamburgu, specjalizująca się w recepcji dzieł Stefana Zweiga w Chinach oraz związkami między literaturą niemiecko- i chińskojęzyzną na gruncie badań genderowych, oraz

Zhang Yichi (张亦弛), doktorant historii miejskiej na Uniwersytecie Technologicznym w Sydney, specjalista w zakresie brytyjskich koncesji na terenie Chin oraz zagranicznych koncesji w Tianjinie.

 

Jestem pewien, że ich wkład w prace stowarzyszenia przyniesie tak kluczowe dla naszej inicjatywy różnorodność oraz najwyższą jakość badań i sprawi, że już w najbliższej przyszłości będziemy mogli podzielić się dumą ze wspólnie osiągniętych wyników.

 

Chciałbym podkreślić aktualność naszego zaproszenia do współpracy pod adresem przedstawicieli wszystkich dyscyplin humanistycznych bez względu na granice geograficzne, językowe czy instytucyjne.

 

Mathieu Gotteland, Prezes

4 maja 2016


StuDeO

  

Międzynarodowy zespół badawczy otrzymał dziś deklarację wsparcia ze strony StuDeO (Studienwerk Deutsches Leben in Ostasien e.V.), zał. w roku 1992.

Chciałbym złożyć wyrazy wdzięczności przewodniczącemu, dr Alexandrowi Röhreke.

Stronę internetową fundacji (w języku niemieckim) można odwiedzić tutaj.

 

Mathieu Gotteland, Prezes.

25 kwietnia 2016 r.


Uruchomienie strony internetowej

 

Międzynarodowy zespół badawczy poświęcony Austro-Węgrom i Chinom pod nazwą "Podwójna Monarchia i Państwo Środka" został założony 15 marca 2016 roku przez Mátyása Mervay oraz niżej podpisanego.

 

Od tego czasu nawiązaliśmy naukową współpracę z historyczno-biograficznym projektem "Tsingtau und Japan 1914-1920" pod dyrekcją Hansa-Joachima Schmidta sprawującego obecnie funkcję członka korespondencyjnego.

 

Niespełna miesiąc później, owe już znaczące osiągnięcia wieńczy powstanie naszej własnej strony internetowej. Jesteśmy zdecydowani na wytężoną pracę w dążeniu do wspólnych celów i projektów badawczych, oraz z wiarą w siebie patrzymy w przyszłość, z którą łączymy nadzieje na zgłoszenia od cenionych badaczy oraz współpracę z innymi organizacjami naukowymi.

 

Korzystając z okazji chciałbym złożyć specjalne podziękowania naszym członkom wspierającym, którymi są Daniel Gotteland, skarbnik, oraz Izabela Zwiech

 

Mathieu Gotteland, Prezes.

14 kwietnia 2016 r.


Ostatnia aktualizacja: 04.02.2019

 

The Double Monarchy and the Middle Kingdom:

International & Interdisciplinary Research Group about Austria-Hungary and China

 

President: Mathieu Gotteland, M.A.

 

E-Mail Address: association@doublemonarchy.com

   

Newsletter

* indicates required

           

Creative Commons License
Except otherwise noted, this website is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.