A Kettős Monarchia és a Középső Birodalom


„A Kettős Monarchia és a Középső Birodalom” nemzetközi és interdiszciplináris kutatócsoport mint egyesület alakult meg a vonatkozó francia jogszabályoknak (1901) megfelelően. Az állásfoglalás, kommunikáció és vita hivatalos nyelvei a francia és az angol. Az egyesület angol és francia nyelvű jogi dokumentációjáról a jogi ügyek szekcióban található felvilágosítás (hozzáférés csak tagok számára). Erősen támogatjuk további nyelvek használatát.

 

 I – Alapítási szándék

 

Jelen kutatócsoport az Osztrák-Magyar Monarchia és Kína tágabb értelemben vett kapcsolataira vonatkozó tudományos, nemzetközi és interdiszciplináris együttműködés létrehozását és elősegítését célozza meg.

Osztrák-Magyar Monarchia alatt mind a Habsburg Birodalom, mind pedig a tulajdonképpeni dualista állam (1868-tól Osztrák Császárság és Apostoli Magyar Királyság) értendő, valamint azok a társadalmi-kulturális, etnikai és földrajzi terek, amelyeket a Birodalom bukása után máig örökségül hagyott.

Kína alatt a Csing (Qing) Birodalom értendő, az 1869-es Kínai-Osztrák-Magyar szerződés idején elért kiterjedésében, azaz: maga a történelmi Kína, Mandzsúria, Külső- és Belső-Mongólia, kínai (Kelet-)Turkesztán, Tibet és Tajvan szigete.

 

II – Összpontosítás és megosztás

 

A kutatócsoport alapvető céljai között elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchiára és Kínára vonatkozó korábbi és jelenlegi kutatások összpontosítását, másodsorban pedig azoknak a megfelelő, legális eszközökkel történő megosztását tűzi ki, mind a szakmai mind pedig a szélesebb közönség számára.

 

III – Együttműködés

 

Az egyesület hajtóelve, hogy egy nemzetiségeken, intézményi kötődéseken, nyelveken és különböző tudományágakon túlmutató érdekközösséget és interaktív teret hozzon létre a kutatók számára.

Két dimenzió bizonyul döntőnek a projektjeink esetében: nemzetköziség és interdiszciplinaritás, egyrészt a közreműködő partnerek bevonása által, másrészt pedig a jelenség kutatása során alkalmazott sokféle megközelítés révén.

 

IV – Új kezdeményezések

 

Új projektet az egyesület bármely tagja kezdeményezhet a vezetőség felügyelete alatt, amely majd a projekt koordinátorait nevezi ki.

Támogatjuk és ösztönözzük az innovatív, együttműködő és interdiszciplináris projekteket a hasonló egyesületek és saját tagjaink között.

A tudomásunkra jutó új kutatási irányokat támogatjuk, abban az esetben, ha azok illeszkednek egyesületünk eredeti célkitűzéseihez.

 

V- Részvételi elv

 

Míg a hivatalos állami szervekkel folytatott koordináció, a kincstárnoki tevékenység, valamint a szervezet általános ügyvezetése a vezetőség feladata, a különböző típusú (alapító, aktív, tiszteletbeli vagy levelező) tagság mindegyikének beleszólási joga a részvételi elv alapján a legnagyobb mértékben támogatott.

Ennek megfelelően, a Közgyűlést a tagok közötti közvetlen levélváltás nyomán, vagy javaslat útján lehet szükség esetén összehívni, amit az egyesületi tagok legalább harmadának részvételével kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Közgyűlés összehívása nem szükségszerű, az egyesület elnöksége vállalja a szükséges lépések megtételét az egyesületi tagok döntéshozatali folyamatba történő bevonásában.

 

VI- Együttműködések, Társulások, Támogatók

 

Projektünk ambiciózus marad céljait illetően, ugyanakkor igyekszik szerénynek mutatkozni és tudatában lenni a megelőzően létrejött nagyon fontos tudományos kutatási korpusznak, publikációknak és munkáknak, műhelyeknek, tudományos egyesületeknek és a különböző országokból származó szakértőknek. Örömmel hívjuk őket csatlakozni vagy támogatni az egyesületet, illetve társulási vagy együttműködési megállapodást kötni velünk az itt közreadott irányelvek szellemiségében.

Projektünk kitűzött céljait nem tudjuk és nem is szándékozunk elérni a többi, az Osztrák-Magyar Monarchia és Kína – témájában érdekelt, bármely diszciplínát művelő egyén vagy szervezet megtisztelő támogatása nélkül.

 

 

Hálásak vagyunk mindazoknak, akik már az eddigiek során kimutatták felénk barátságukat, érdeklődésüket, támogatásukat, vagy közvetlen módon bevonódtak tevékenységünkbe. Komoly reményeket táplálunk egy olyan hálózat létrehozása iránt, amely láthatóbbá teszi majd a témát mint a tudományos, mind pedig a szélesebb közönség számára. 


Last Update: 24.10.2016

 

The Double Monarchy and the Middle Kingdom:

International & Interdisciplinary Research Group about Austria-Hungary and China

 

President: Mathieu Gotteland, M.A.

 

E-Mail Address: association@doublemonarchy.com

   

Newsletter

* indicates required

           

Creative Commons License
Except otherwise noted, this website is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.